Medverknad

Klimarock på kulturhuset i samband med Grøn november.

   

Klimacafè om flaum og klimatilpassing, 15. mars 2022

 

Klimadagen BLØME, 17. februar 2022

Finn alle presentasjonane frå dagen her

Grøn november - gjenbruk og ungdom

Vossaklima 2030 i skular og barnehagar

Klimacafè 27. januar 2022: Klima og naturmangfald

Klimacafè 2. desember 2021: Klima og landbruk

Har du spørsmål til arbeidet med Vossaklima 2030?

Ta kontakt med prosjektleiar Gunnhild Utkvitne på e-post: gunnhild.utkvitne@voss.herad.no

Kontakt

Gunnhild Utkvitne
E-post