Psykisk helse og rusarbeid

Treng du nokon å snakka med om psykisk helse eller rusutfordringar?

Ta kontakt på telefon 480 14 570 (kl. 8-21)
Pårørande og andre som har behov for råd og rettleiing er også velkomne til å ta kontakt.
Akutt krise: ta kontakt med fastlege eller legevakt.

Avdeling for psykisk helse og rusarbeid gjev tilbod til vaksne med utfordringar knytt til psykisk helse og/eller rus.

For born og unge vert tenestetilbod gjeve frå helsestasjonskulehelsetenesta, PPT og barneverntenesta.

Last ned brosjyre for avdeling for psykisk helse og rusarbeid (PDF, 247 kB)

Gruppetilbod

Ring kontakttelefonen 480 14 570 for å delta. Under finn du ei oversikt over gruppetilboda:

Psykisk helse og rus gruppetilbod
Gruppetilbod Tidspunkt Stad
Pårørande psykisk helse Oddetal onsdagar kl. 18 - 19 Oasen aktivitetssenter
Pårørande rus Partals torsdagar kl. 18 -20 Oasen aktivitetssenter
Treningsgruppe psykisk helse Torsdagar kl 10:30 Fitness 1
Treningsgruppe rus Tysdagar og torsdagar kl. 10:30 - 11:30 Fitness 1
Karatreff Torsdagar kl. 11 - 12:30 Voss bibliotek
Ungdomsgruppa Måndagar kl. 15 - 18 Oasen aktivitetssenter