Psykisk helse og rusarbeid

Treng du nokon å snakka med om psykisk helse eller rusutfordringar?

Ta kontakt på telefon 480 14 570 (kl. 8-21)
Pårørande og andre som har behov for råd og rettleiing er også velkomne til å ta kontakt.
Akutt krise: ta kontakt med fastlege eller legevakt.

Avdeling for psykisk helse og rusarbeid gjev tilbod til vaksne med utfordringar knytt til psykisk helse og/eller rus.

For born og unge gis tenestetilbodet frå helsestasjon eller skulehelsetenesta, PPT og barneverntenesta.

Last ned brosjyre for avdeling for psykisk helse og rusarbeid (PDF, 247 kB)

Ynskjer du å delta på gruppetilbod?

Ring kontakttelefonen 480 14 570 for å delta. Under finn du ei oversikt over gruppetilboda:

Psykisk helse og rus gruppetilbod
GRUPPETILBOD TIDSPUNKT STAD
Pårørande psykisk helse Oddetal onsdagar kl. 18 - 19 Oasen aktivitetssenter
Pårørande rus Partals torsdagar kl. 18 -20 Oasen aktivitetssenter
Treningsgruppe psykisk helse Tysdagar kl. 10:30 - 11:30 Fitness 1
Treningsgruppe rus Tysdagar og torsdagar kl. 10:30 - 11:30 Fitness 1
Karatreff Torsdagar kl. 11 - 12:30 Voss bibliotek
Ungdomsgruppa Måndagar kl. 15 - 18 Oasen aktivitetssenter
Aktivitet for alle Tysdagar kl. 14 - 15:30 Ute/Gymsal
Samtalegruppe rus Torsdagar kl. 15 - 18 Oasen aktivitetssenter