Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Informasjon om vaksine: Oppdatert informasjon om koronavaksine i Voss herad

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

Aktuelt frå kommunen

Voss herad er svært glade og stolte over at me no får eit høgskuletilbod på Voss.

Frist for å søkja kultur- og idrettsstipend er fredag 3. april. Send søknad til postmottak@voss.herad.no

Voss er ei dugnadsbygd. Mange ynskjer å hjelpa til. På denne sida finn du artiklar om korleis du kan hjelpa til, eller be om hjelp: Samleside for frivillige

 

Søknadsfrist for SFO er 1. april.

Søknadsfrist for leksehjelp er 1. april.

 

 

 

Som innbyggar betalar du din del offentlege tenester som vatn, avlaup, feiing og septik. Eigedomsskatt vert også fakturert saman med kommunale avgifter. Det vert sendt faktura i tre terminar, med forfall 20. mars, 20. juni og 20. oktober. For innbyggjarar i Granvin inneber dette ei endring frå fire terminar, noko som gjer at kvart einskild fakturabeløpa vert høgare enn tidlegare.

Nærøyfjorden verneområdestyre har starta opp arbeidet med revidering av forvaltningsplan for Vestnorsk fjordlandskap – delområde Nærøyfjorden. I den samanheng inviterer vi til opne folkemøte. 

Voss er med i finalen om busetnad- og integreringsprisen. No er finalen open for røysting. Les meir og sjå video

I samband med overgang til billettlaus parkering i VossaPark vert betalings- automatane tatt ut av drift i tida 24.02 - 01.03.20.

Om du fryktar du er smitta av coronaviruset, ring fastlegen din eller kontakt legevakt, telefon 116117. Ikkje reis til legen utan å ha ringt på førehand.

 

Denne vinteren er det mykje vèr og kort mellom snøskredvarsla frå NVE. Voss herad har vald å ikkje varsla kvar gong.