Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

Aktuelt frå kommunen

Fredag til sundag vert det VossaLAN, med kring 100 deltakarar frå ungdomsskule og vidaregåande.

  Det vert etablert mellombels barnehage på Bolstad. Ved hjelp av modulbygg kjem barnehagen på plass frå august i år.

  Vedteken økonomiplan for 2020-2023 med årsbudsjett for 2020 er no publisert.

Det er meldt ekstremt høg vasstand natt til onsdag og onsdag på dagtid, opp mot 90 cm over normal vasstand.

Voss er nominert til Bosettings- og integreringsprisen 2020, saman med fem andre kommunar

Møtet i Utval for levekår tysdag 14. januar vil ha hovudtema «morgondagens helsetenester i Voss herad».

Voss herad får 12, 5 millionar kroner til nytt kjøken. Det er Husbanken som har gjeve dette tilskotet.

 

Reisevaksinering på Voss helsestasjon vert frå no gjort av Sentrum reisemedisin.

Med overgangen til 2020, er også Voss herad formelt på plass. Me ynskjer alle saman eit godt nytt år, og gler oss til å byggja verdas beste herad.

    Her er barnehage- og skulerute for Voss herad