Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

Aktuelt frå kommunen

Regjeringen har bestemt at foreldrebetalinga skal gjenopptas når barnehager og SFO opnar i april

Frå 15. april til 15. september er faren for gras- og skogbrann normalt større enn elles i året. Det er i denne perioden ikkje lov å gjera opp bål ute i naturen.

Frå 1.1.2020 overtok kommunane forvaltning av Verdsarvmidlane og midlar til Utvalde kulturlandskap.

Er du over 25 år og ikkje fullført vidaregåande utdanning? 

Måndag opnar me barnehagane att, og ynskjer alle born velkomne attende. I starten vil det vera noko redusert opningstid, frå kl 08:00-16:00

 Voss er på lik line med mange kommunar hardt råka av koronakrisa. Ekstra krevjande er det for kommunar som i stor grad har eit sesongbasert næringsliv.

  Voss herad har kr 610 000 til disposisjon for tiltak til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) i 2020. Formålet med Smil-midlane er  å i vareta natur og kulturminneverdiar i jordbruket sitt kulturlandskap, og å redusere ureining frå landbruket, utover det som kan forventast som en del av vanleg jordbruksdrift. 

Søknadsfrist 1.mai 2020

Granvin barne- og ungdomsskule er med i Alle mot 1!  Hugs å skru på NRK1 klokka 19:50, laurdag 4. april.

Send forslag til kandidat til postmottak@voss.herad.no eller  Voss herad, Postboks 145, 5701 Voss innan 3. april 2020