Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Information about covid-19, corona, in different languages: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/generell-informasjon-koronavirus-pa-flere-sprak/

Aktuelt frå kommunen

Om du fryktar du er smitta av coronaviruset, ring fastlegen din eller kontakt legevakt, telefon 116117. Ikkje reis til legen utan å ha ringt på førehand.

 

Denne vinteren er det mykje vèr og kort mellom snøskredvarsla frå NVE. Voss herad har vald å ikkje varsla kvar gong.

Telefonen til legekontoret i Granvin er mellombels ute av drift grunna feil.

 Tilskot til tiltak i beiteområde skal legge til rette for best mogleg utnytting av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområda. Registrerte beitelag kan søkje.

Søknadsfrist 15. mars 2020. Bruk søknadsskjema på altinn. 

Det er meldt ekstremt høg vasstand frå kl 23.00 i dag måndag , til kl 03.00 i morgon tysdag. Vasstanden er estimert til å stiga med 80 – 100 cm. Dei som har verdiar nær fjorden vert oppmoda om å sikra desse. Meir informasjon: varsom.no.

   

Søknadsfrist til hovudopptaket til barnehageplass er 1. mars 2020.  Har du søkt plass tidlegare treng du ikkje søkje på nytt.

Fredag til sundag vert det VossaLAN, med kring 100 deltakarar frå ungdomsskule og vidaregåande.

  Det vert etablert mellombels barnehage på Bolstad. Ved hjelp av modulbygg kjem barnehagen på plass frå august i år.

  Vedteken økonomiplan for 2020-2023 med årsbudsjett for 2020 er no publisert.

Det er meldt ekstremt høg vasstand natt til onsdag og onsdag på dagtid, opp mot 90 cm over normal vasstand.