Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Informasjon om vaksine: Oppdatert informasjon om koronavaksine i Voss herad

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

 

TLF TESTING OG VAKSINE: 900 89 662 man-fre kl 0900-1200.
 

Vossaklima 2030 - kommunedelplan for klima, klimatilpassing og grøn omstilling

Vossaklima 2030 - kommunedelplan for klima, klimatilpassing og grøn omstilling

Varsel om oppstart av planarbeid.

 

Forslag til planprogram for Vossaklima 2030 - kommunedelplan for klima, klimatilpassing og grøn omstilling - ligg no ute til høyring og offentleg ettersyn. Frist for innspel er satt til 14. juni 2021.

Klikk for stort bilete 

Forslag til planprogram for Vossaklima 2030 - kommunedelplan for klima, klimatilpassing og grøn omstilling - ligg no ute til høyring og offentleg ettersyn. 

Vossaklima 2030 skal setja mål som inneber at Voss herad kan nå nasjonale målsetjingar, og bidra konkret og konstruktivt til at Vestland vert leiande i klimaomstilling og grøn verdiskaping.

Vossaklima 2030 skal innehalda strategiar og tiltak for korleis me i samspel med innbyggjarar og næringsliv kan redusera heradet sitt klimafotavtrykk. Samstundes som planen skal syna korleis Voss herad som organisasjon kan redusera utslepp og bidra til grøn omstilling, skal den og svara på korleis heradet kan arbeida for at innbyggjarane våre og næringslivet kan bidra i ynska retning

Utkast til planprogram finn du her

Voss herad ynskjer innspel til planprogrammet!

Merk innspel med «Vossaklima 2030» og send til postmottak@voss.herad.no

Eller med. post til Voss herad, P.b. 145, 5701 Voss innan 14. juni 2021.

Voss herad får 12, 5 millionar kroner til nytt kjøken. Det er Husbanken som har gjeve dette tilskotet.

 

Reisevaksinering på Voss helsestasjon vert frå no gjort av Sentrum reisemedisin.

Med overgangen til 2020, er også Voss herad formelt på plass. Me ynskjer alle saman eit godt nytt år, og gler oss til å byggja verdas beste herad.

    Her er barnehage- og skulerute for Voss herad

   Frå 1. januar 2020 er kommunane Voss, Granvin og delar av Ullensvang slått saman til Voss herad.